Carita Vampir Sunda

Aya vampir tiluan keur ngumpul di gunung rek ngadu jajaten.

Nu pangkolotna ngomong, “Tungguan sakeudeung …” belesat! ngapung.
DUA MENIT geus balik deui bari sungutna getih wungkul
“Kaciri lembur itu?”, ceuk manehna bari nunjuk ka lebah kenca.
” Enya ..” ceuk nu duaan deui
“Ku aing kabeh jelema di dinya beak getihna disedot”

Giliran nu kadua, “Dewekeun …”, belesat! leungit saharita
SATENGAH MENIT geus mucunghul deui bari sungutna jeung irungna pinuh ku
getih
“Kaciri kota nu itu?”, ceuk manehna bari nunjuk ka lebah katuhu.
“Enya ..” ceuk nu duaan deui
“Ku dewek saat kabeh getihna disedot”

Nu pang ngorana teu loba omong, ngabelesat leungit saharita!
LIMA DETIK! geus datang bari getih ngucur keneh tina beunguetna
“Kaciri tihang listrik nu itu?” ceuk manehna bari nunjuk ka tengah
” Enya ..” ceuk nu duaan deui
“Ku uing bieu teu kaciri…!”

 

Source: milis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s